Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az online pénztárgépek üzembehelyezéséhez szükséges regisztrációs kód igénylése

2013.06.13

A Pénztárgép rendelet alapján az üzemeltetők új pénztárgép üzembe helyezését, illetve a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjét megelőzően köteles ezt a tényt az állami adóhatósághoz bejelenteni. Erre a célra „a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez – PTGREG” jelű nyomtatványt rendszeresítették.

Az adatlap és kitöltési útmutatója a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról, a Nyomtatványkitöltő programok menüpont alól a nyomtatvány nevének kiválasztásával, vagy közvetlenül az alábbi linkre kattintva érhető el.

Ahogy arra a nyomtatvány hosszú neve is utal, valamennyi online pénztárgép üzembe helyezéséhez (ide értve az adóügyi ellenőrző egység cseréjét is) rendelkezni kell a NAV által kiadott 16 karakter hosszú regisztrációs kóddal. A kód lehet támogatást nem tartalmazó üzembe helyezési kód, illetve a Támogatási rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő esetben – a PTGREG nyomtatvány megfelelő kitöltése mellett – támogatás igénylésére jogosító egyedi kód (amely ebben az esetben üzembe helyezési kód is).

Támogatási igényléséhez a főlapon túl a hiánytalan és hibátlan TAM-01 lap mellett a TAM-02-es lapot kell kitölteni, eltérő üzemeltetési helyenként külön-külön lapon feltüntetve a cserélendő pénztárgépek AP számait, illetve egyedi mentesítéssel rendelkező adózók vonatkozásában a felmentési határozat számát. A PTGREG-01-es lap kizárólag a támogatási tartalommal nem rendelkező üzembe helyezési kód igénylésére szolgál.

A nyomtatványt az elektronikus bevallásra kötelezett üzemeltetőknek elektronikus úton kell benyújtaniuk, egyéb esetben az adatlap papír alapon is benyújtható.

A Pénztárgép rendelet 45/A. § (3) bekezdése, valamint a Támogatási rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az állami adóhatóság a kérelem elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a bejelentő elektronikus tárhelyére, a bejelentés postai úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton megküldi az üzemeltető részére – pénztárgépenként – az új pénztárgép üzembe helyezéséhez, valamint a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjéhez szükséges üzembe helyezési kódot, illetve a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot. Ez utóbbi egyben a pénztárgép üzembe helyezési kódja is).

Amennyiben az üzemeltető a Támogatási rendeletben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a támogatás elbírálásához szükséges valamely nyilatkozatot nem teszi meg, úgy a kérelmet – 8 napon belül – elutasítják. A kérelem elutasítása esetén az állami adóhatóság kizárólag a Pénztárgép rendelet 45/A. § szerinti – támogatásra nem jogosító – üzembe helyezési kódot küldi meg az üzemeltető részére.

Az üzemeltetőnek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot/üzembe helyezési kódot a pénztárgép beszerzésekor (támogatás igénybevételéhez 2013. december 31-ig!) nyomtatott formában át kell adnia az eladónak, illetve adóügyi ellenőrző egység cseréje esetén a cserét végző műszerésznek. Az eladó a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód érvényességét a NAV honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére a pénztárgépet az állami adóhatóság által közölt támogatás összegével csökkentett vételáron értékesíti a fent megjelölt határidőig, melyet követően megtörténik a pénztárgép üzembe helyezése. A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód 2013. december 31-ét követően – kizárólag üzembe helyezési kódként – felhasználható, azonban ettől az időponttól üzembe helyezett pénztárgépek vonatkozásában támogatás már nem vehető igénybe.

Fentiekre tekintettel az elektronikus tárhelyére történő megérkezést követően a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot/üzembe helyezési kódot célszerű lementeni az ügyfélkapuhoz biztosított „Tartós tárhelyére”, illetve 1 példányban kinyomtatni, figyelemmel arra, hogy az elektronikus tárhelyre kapott dokumentumok megőrzése határidőhöz kötött. A támogatás igénylésére jogosító egyedi kódról/üzembe helyezési kódról – annak elvesztése esetén – kizárólag papír alapú másolat igényelhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain keresztül.

forrás: www.nav.hu