Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


START Bónusz kártya 2012.

2012.05.08

Ebben a cikkben olvasható információk elavultak. Start bónusz kártyát 2013. január 1-től nem lehet kiváltani!

2012. január 1-től már nem lehet igényelni a START extra és a START plusz kártyát, azonban a korábban kiadott és még érvényes Start kártyák után a kedvezmény továbbra is igénybevehető. Továbbá 2012. január 1-től újfajta START kártya igényelhető START BÓNUSZ kártya néven.

A START BÓNUSZ kártya kiváltására az jogosult, aki

  1. a kártya igénylésének időpontját közvetlenül megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként folyamatosan nyilvántartott személy, illetve
  2. a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, a gyermeknevelési támogatás, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követően egy éven (365 napon) belül kíván foglalkozásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy
  3. aki a gyermek egyéves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni,
  4. foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll
  5. nem rendelkezik érvényes Start, Start Plusz, Start Extra kártyával.
  6. az igénylő az igénylés benyújtásának időpontjáig nem érte el az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének időpontját.
  7.  

A Start Bónusz kártyát a ’T34START jelű nyomtatványon lehet igényelni. Az adatlapot a foglalkoztatási jogviszony kezdetét megelőzően, személyesen, postai úton vagy elektronikus úton lehet az állami adóhatósághoz eljuttatni. Személyesen, vagy postai úton történő igénylés esetén két példányt szükséges eljuttatni, míg elektronikus úton történő benyújtás esetében egy példányt elég elküldeni.

Nagyon fontos, hogy a kártya kiváltására való jogosultságról nyilatkozni kell, továbbá a nyilatkozat valódiságát okirattal (igazolás, határozat) kell az igénylőnek alátámasztani, és az igénylőlap mellé másolatban csatolni. A csatolandó okiratok köre aszerint lett meghatározva, hogy ki milyen okból kérelmezi a kártya kiváltását.

Amennyiben a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, a gyermeknevelési támogatás, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követően egy éven (365 napon) belül kíván foglalkozásra irányuló jogviszonyt létesíteni, akkor

·         a gyes vagy a gyet folyósítása megszűnésének időpontjára vonatkozóan a kincstár, illetőleg a családtámogatási kifizetőhely által kiadott megszüntető határozatot, ennek hiányában az általuk kiadott igazolást;

·         a gyed folyósítás megszűnésének időpontját illetően az egészségbiztosítási szerv, illetőleg a társadalombiztosítási kifizetőhely által kiadott igazolást;

·         az ápolási díj folyósításának megszűnése időpontját a települési önkormányzat jegyzője által kiadott megszüntető határozatot, ennek hiányában a jegyző által kiadott igazolást szükséges másolatban csatolni.

Amennyiben a gyermek egyéves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, akkor

·         a gyesre való jogosultságra vonatkozóan a kincstár, illetőleg a családtámogatási kifizetőhely gyes megállapításáról szóló határozatát, ennek hiányában az általuk kiadott igazolást szükséges másolatban csatolni.

Amennyiben pedig a kártya igénylésének időpontját közvetlenül megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként folyamatosan nyilvántartott személy, akkor

·         a nyilatkozatban szereplő feltételre vonatkozóan az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolást szükséges másolatban csatolni.

Az igazolások vagy a határozatok másolatát az adatlap benyújtása előtt az illetékes szervezetektől (egészségbiztosítási, illetve nyugdíjbiztosítási szerv, Magyar Államkincstár, stb.) be kell szerezni és azokat az igényléskor csatolni kell, ennek elmulasztása esetén a kérelem elutasításra kerülhet.

A kártyát az állami adóhatóság az adatlap benyújtásának – postai úton érkezett adatlap esetén beérkezésének – napjától számított 15 napon belül állítja ki díjmentesen, és postai úton juttatja el a jogosult részére. Az igénylő kérelmére a gyártás alatt levő kártya adatait tartalmazó igazolás állítható ki, mely már a kártya kézhezvételét megelőzően felhasználható a járulékkedvezmény igénybevételéhez. Az adatlap közvetlen, személyes benyújtása esetén az adóhatóság hamarabb ki tudja állítani a jogosult részére a gyártás alatt lévő kártya adatait tartalmazó igazolást is. Az igazolás kiállítása az ’T34START adatlap 14. rovatának kitöltésével is kérelmezhető, de külön kérelemre is kiállítja az adóhatóság.

A kártyát (igazolást) át kell adni a munkáltatónak, aki azt a foglalkoztatás időtartama alatt megőrzi.

A Start Bónusz kártyával a foglalkoztató a korábbi társadalombiztosítási járulékot „felváltó” szociális hozzájárulási adóból vehet igénybe adókedvezményt. A részkedvezmények (azok a kedvezmények, amelyeket a szociális hozzájárulási adóból lehet igénybe venni) alapja minden esetben a természetes személy munkavállalót az adó megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér.

A kedvezmény mértéke a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresét elérő összegnek a 27 %-ával egyenlő a foglalkoztatás első évében, mely rendelkezés akkor is irányadó, ha a foglalkoztatás időtartama a Start Bónusz kártya érvényességének időtartamát meghaladja.

A foglalkoztató a Start Bónusz kártya biztosította kedvezményt akkor veheti igénybe, ha a foglalkoztatás időtartama a harminc napot meghaladja és a napi munkaidő legalább a napi négy órát eléri.

A korábbi években kiváltható Start Plusz, valamint Start Extra kártyák kiváltására 2012. január 1-je után nincs lehetőség. Amennyiben a magánszemély 2012. január 1-jét megelőzően, a jogszabályi feltételeknek megfelelően váltott ki Start Plusz, vagy Start Extra kártyát, akkor ezekkel a kártyákkal az érvényességi időn belül a munkáltató szintén igénybe veheti a szociális hozzájárulási adókedvezményt.

Amennyiben a magánszemély az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének időpontját elérte a Start Bónusz kártya igénylés benyújtásának időpontjáig, akkor nem jogosult a Start Bónusz kártyára.

A kártya érvényességi időtartama a kiállítás keltétől számított egy év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedő időszak.  A Start Bónusz kártya a gyes, a gyed, a gyet, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatáshoz – e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – annyiszor váltható ki, ahányszor különböző személyekre tekintettel az ellátás megállapítására sor került.

A gyes melletti foglalkoztatáshoz igénybe vett Start Bónusz kártya érvényességi idejének lejártát követően a gyes folyósításának megszűnését követő foglalkoztatáshoz újabb Start Bónusz kártya nem váltható ki.

Ha a Start Bónusz kártya érvényességi ideje alatt újabb gyermek születik, a következő kártya kiváltására a legfiatalabb gyermekre tekintettel kerülhet sor.

A tartósan álláskereső személy az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosult Start Bónusz kártya kiváltására. Ebben az esetben a Start Bónusz kártya – a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – több alkalommal is kiváltható.

forrás: www.apeh.hu