Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kötelező változásbejelentések a társasági szerződésben 2012-2013.

2012.04.17

A tavaly év végi törvény változtatáshalmaz egyik eddig elhanyagolt, de igen fontos feladatot állít a cégtulajdonosok elé. Mégpedig azt, hogy az ún. régi alapítású azaz 2012. előtt alakult cégek esetében az új  törvényi előírásoknak megfelelő formába kell önteni a társasági szerződésüket.

Ezt a legelső változásbejegyzési kérelemmel együtt, de legkésőbb 2013. február 1-ig kell elvégezni, a Cégbíróságok felé benyújtani.

A jó hír: a változásbejelentés költség- és illetékmentes. A rossz hír: ügyvédi ellenjegyzés és iratbeszerzés is szükséges, ami viszont pénzbe fog kerülni, meg lesz még egy kis idegesítő utánajárás is…

Az említett előírásokat a 2011. évi CXCVII. törvény találhatjuk meg, és a folytatásban foglaljuk össze a lényeget:

…. hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon cégek, melyeknek cégneve vagy rövidített neve nem felel meg a 3. § (5) bekezdésben vagy a 4. § (3) bekezdésben foglalt előírásnak, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek cégnevük megváltoztatására.

A cégnévnek egyértelműen különböznie kell a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezésétől, illetve a cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az esetben szerepelhet, ha a cégben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, vagy a cég a külön törvény szerinti tartós állami tulajdoni körbe tartozik.

… hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon cégek, melyek a 7. § (4) bekezdése alapján nem csatoltak be a székhely-, telephely- és fióktelep használat jogcímét igazoló okiratot, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani.

Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult, és a használat jogszerűségét igazolni kell.

Magyarul: amennyiben a cég székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) nem a cég tulajdonában vannak, akkor kell rendelkezni olyan igazolással, amely bizonyítja, hogy a cég jogosan használja az ingatlanokat (pl. bérleti szerződéssel, amelyben a bérbeadó kifejezetten hozzájárul az ilyen módon történő használathoz).

… A cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelének vagy adószámának bejegyzését, valamint a Módtv.-vel megállapított 24. § h) pontjában, 27. § (1) bekezdés a) pontjában, 27. § (2) bekezdés a)–b) pontjában, 27. § (3) bekezdés a) és e) pontjában, 27. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 27. § (6) bekezdés a) pontjában, 31. § (2) bekezdésében, valamint a 36. § (4a) bekezdésében foglalt adatok bejegyzését a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani.

Nem sorolunk fel minden esetet, de az idézetben hivatkozott jogszabályi helyek társasági formánként felsorolják, hogy mely adatokat kell benyújtani (nagyjából mindent).

Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak azt a változást, amely kizárólag a Módtv.-vel megállapított 7. § (4) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésében foglalt okiratok benyújtására, vagy a tagok (tulajdonosok) és vezető tisztségviselők (képviselők) Módtv.-vel megállapított további azonosító adatainak, valamint a vezető tisztségviselők adóazonosító számának bejelentésére irányul.

Az ingatlanok jogszerű használatának bejelentése, valamint a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot benyújtása illeték és közzétételi díj mentes, a tagok és vezető tisztségviselők azonosító adatainak bejelentésével együtt.

forrás: www.kalkulator.hu